Rezervace a ubytovací podmínky

Pro vytvoření rezervace na naší Chatě Pod Hájkem stačí nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Zajistíme vám volný termín a poté vám zašleme podrobné informace k úhradě zálohy ve výši 30% z ceny pobytu. Po její úhradě se stává rezervace závaznou.

Volejte-420 487989076
Napište nám: chatapodhajkem@volny.cz


Nástup pobytu:   od 16.00 do 22.00 hod.

Ukončení pobytu:  do 10.00 hod.

Pro ověření dostupnosti a ceny klikněte na odkaz:

Ubytovací podmínky

 1. Příjezd hostů na chalupu je možný mezi 16:00 až 22:00 hodinou, předání chalupy a odjezd do 10:00 hodin.
 2. Při nástupu pobytu ubytovatel vybere vratnou kauci, ubytovací poplatek, případný poplatek za domácího mazlíčka a doplatek pobytu (pokud nebyl pobytu uhrazen předem v plné výši). Současně ubytovatel zaznamená stav elektroměru a plynoměru.
 3. Hosté jsou povinni užívat prostory vyhrazené jim k ubytování řádně a v těchto prostorách nesmí ubytovaní bez souhlasu uživatele provádět žádné změny.
 4. Uvnitř objektů není ubytovaným dovoleno užívat tabákových výrobků, včetně vodních dýmek. Omamné látky (vyjma alkoholu) není dovoleno užívat v celém areálu chalupy.
 5. Před odjezdem zanechají hosté chalupu v uklizeném a řádném stavu.
 6. v průběhu pobytu není hostům dovoleno ubytovat pozvané návštěvy ani jiné osoby.
 7. Při každém odchodu z chalupy je vždy nutné zavřít okna, vodovodní kohoutky, vypnout elektrické přístroje a zavřít a zamknout dveře.
 8. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních prostorách ubytovatele bez dozoru dospělých.
 9. Hosté jsou odpovědní za všechny škody způsobené ubytovateli, a jejich povinností je tyto škody uhradit.
 10. Hosté jsou v průběhu pobytu povinní v chalupě i prostorách areálu udržovat pořádek a čistotu, zachovávat noční klid a dbát na dobré "sousedské vztahy".
 11. Hosté můžou v areálu rozdělávat oheň pouze na místech k tomu určených – zahradní gril.  Po odchodu od ohniště je nutné řádně uhasit oheň a zabezpečit ohniště tak, aby nevzniklo nebezpečí požáru.
 12. Pobyt s domácím mazlíčkem musí ubytovatel vždy předem schválit - je vždy za poplatek.
 13. Není dovoleno zanechávat v chalupě domácí mazlíčky bez dozoru.
 14. v době, kdy jsou v chalupě ubytovaní hosté, nesmí ubytovatel chalupu používat sám. Může se však ale přesvědčit, zda je vše v pořádku a dle pravidel, a ověřit počet ubytovaných osob.
 15. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby pobyt hostům ukončit, jestliže hosté v zařízení ubytovatele i přes výstrahu hrubě porušují dobré mravy, noční klid nebo jinak hrubě porušují ustanovení ubytovacích podmínek.
 16. Jakoukoliv poruchu či závadu ohlásí host ubytovateli a ten ji neprodleně odstraní.
 17. Při ukončení pobytu ubytovatel provede převzetí chalupy, vyúčtuje skutečnou spotřebu energií a provede konečné vyúčtování vůči vratné kauci.