Ubytování v Krkonoších, pronájem chalupy v Krkonoších

Poptávka

Nezávazná objednávka

Život pod horami   - expozice v Hornobranském zámku

 

Výstava je v podstatě etnografická, o životě a historii obce Horní Branná a Valteřice, o životě pod horami. Oblast pod Krkonošemi je neopominutelný a atraktivní fenomén české krajiny i historie. Návrh vychází z libreta a konzultací na dle scénáře. Ideou návrhu výstavy je prostřednictvím audiovizuelních medií a ozvláštnění emocionálně zprostředkovat povědomí o zajímavosti místa a atraktivnosti historie. Každý sál bude mít svůj komponovaný audiovizuelní příběh dle tématického dělení. Zaklenuté místnosti s plochami obílených kleneb jsou ideální projekční plochou. Samotné stavby expozic – instalace budou vloženy do centra prostoru. Zároveň budou nosičem dataprojektorů av. techniky. Využity budou stávající i nově otevřené stavební niky jako vitríny s osvícením. Materiály expoziční stavby ideově rezonují s tématem; např. historii založení obce odpovídají kmeny stromů, středověku kamenné zdivo, novověku cihelné, lidové architektuře roubení, dále hlína, textil apod. Komponovaný světelně audiovizuální pořad obsáhne historii, průlet na horami a s trochou romantiky úvod do krkonošského prostředí a historie, noc a svítání, slety sov, kalný potok, oheň a plameny, kácení lesa, zvony, písně, budování hradů a zvuky boje v dramatické stínohře, mezitím osvícení dominant – např. projekce erbů a šlechtických podobizen. Podobným způsobem může být zpracována harrachovská a další historie. Doklady a obrazové materiály (fotografie, mapy, schemata apod.) budou na zadem prosvícených fotoscanech. Např. galerii rodáků lze provést jako supertablo s volitelným prosvícením a interaktivní volbou dalších informací. Exponáty instalované v atypických vitrínách budou bodově nasvícené LED svítidly. Maskot „Vejrych“ – černý kocour, bude provázet celou výstavu, figura se bude objevovat v různých pozicích na stěně, trámu, číhat za oknem a ve skoku s vytaženými drápy a zuby na záda odcházejícím návštěvníkům nad východem, dalším doplněním by mohla být vycpaná zvířátka, např. liška a sovy, výstavu bude provázet velkoplošná projekce fotografií, např. ing. Jiřího Havla, dalších rodáků i jiných, včetně historických snímků Horní Branné, Valteřic a okolí, potažmo Krkonoš, včetně soudobých foto dtto. A obrazy malířů J. Šíra a i F. Kavána,  projekce - prolínačka současností a minulosti s obrazy malovanými v Branné a okolí, např. typické „kopno“. Zvolené interaktivity pro děti i dospělé jsou pak vhodným stylovým pokračováním.